ONTZORGEN

Als u kunt vertrouwen op iemand die het probleem kent, wat zou u dan doen?

Cool Industries kent de problemen met koeltechnische installaties, verkalking van warmtewisselaars of vervuiling van de omgeving waardoor de koeltoren of dry-cooler wordt aangetast. Deze vervuiling heeft invloed op de te leveren koelcapaciteit en daarmee op het energiegebruik. Corrosie van metalen warmtewisselaars kent verschillende oorzaken, zoals hoge Ph-waarden, ammoniak in de installatie/omgeving, of spanningscorrosie.

Het onverwacht en plotseling uitvallen van pompen en motoren heeft direct een grote impact op de gehele productie. Het uitvallen van deze componenten is echter ook vaak het gevolg van meetbare slijtage.

Dankzij onze ervaring met koeltorens en dry-coolers in veel verschillende sectoren hebben wij de kennis om snel en adequaat de knelpunten te achterhalen. Samen met jou gaan we op zoek naar een oplossing die bij jou en je bedrijfsvoering past, voor zowel de korte als de lange termijn. Onze uitgangspunten daarbij zijn dat de oplossingen op de lange termijn geld besparen en een bijdrage leveren aan energiebesparing en bewust gebruik van grondstoffen.