DUURZAME ENERGIE

Hergebruik van grond- en afvalstoffen maakt de cirkel rond

Het gebruik van energie heeft de aandacht in de maatschappij, maar ook de productie van elektriciteit is een belangrijk punt van zorg. Fossiele grondstoffen worden schaars en het is niet duurzaam om grondstoffen maar één keer te gebruiken. Dit leidt tot trends om nieuwe bronnen van energie toe te passen. Trends zoals opwekking van biogas uit afvalstoffen of het produceren van groene waterstof met water en zonne- of windenergie.

Cool Industries heeft meerdere projecten in deze markten geleverd. Denk daarbij aan dry-coolers voor waterstof installaties en koeltorens voor het op temperatuur houden van de biologische waterzuivering bij biogasinstallaties.

USE CASE

USE CASE

USE CASE

USE CASE