FOOD EN BEVERAGE

Voedselveiligheid kan worden gegarandeerd door continue processen

Voedselproducerende bedrijven en brouwerijen zijn efficiënt als ze 24/7 kunnen produceren. Hierdoor wordt het verlies van grondstoffen tot een minimum beperkt en zal de kostprijs dalen. 24/7 produceren vraagt veel inspanning van de installaties; deze dienen robuust te zijn uitgevoerd en er dient in het ontwerp voor de juiste materialen te worden gekozen.

Cool Industries begrijpt uw problemen en dit is ook één van onze motivaties geweest voor de ontwikkeling van het Smart Service-programma. Wij willen het probleem van de klant oplossen door onderhoudstermijnen te verlengen op basis van actuele data en de levensduur van machines te verlengen door het gebruik hoogwaardige materialen.

Installaties die we veel toepassen zijn EWK verdampingscondensors en koeltorens, Thermofin luchtgekoelde condensors en adiabatische condensors.

USE CASE

USE CASE

USE CASE

USE CASE