PROBLEEM

Als uw probleem een nieuw inzicht vereist,
wat zou u dan doen?

Een gebrek aan actueel inzicht in het energie- en watergebruik van koelinstallaties leidt tot overmatige kosten, omdat er vaak te veel elektriciteit en water worden gebruikt. Installaties staan vaak onbeheerd op een dak of ergens ver weg op het terrein, waardoor continu overzicht wordt bemoeilijkt. Kosten lopen op zonder dat je er grip op hebt.

Een tekort aan bekwaam technisch personeel brengt de bedrijfszekerheid van technische installaties in gevaar. Het juist inzetten van technische vaklui is dus essentieel. Een veel voorkomend probleem bij koelinstallaties is slijtage van draaiende delen en vervuiling van de installaties. Dit heeft grote invloed op de prestaties en levensduur van je koeltoren of dry-cooler en daarmee indirect op de kwaliteit van je producten en/of gebouwbeheer.